Thông Tin & Chính Sách

Điều khoản và điều kiện

1. Điều khoản chung

Tất cả những thông tin trên các trang và trên màn hình hiển thị trên các trang này đều thuộc sở hữu của Tecco Đồ Sơn Hotel & Spa, trừ khi có ghi rõ của nguồn khác.

SỬ DỤNG THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU

Những thông tin và nội dung tài liệu trên những trang này – và những điều khoản, điều kiện và những miêu tả – đều có thể được thay đổi. Không phải mọi sản phẩm và dịch vụ đều được xuất hiện trên các vùng địa lý. Quyền sử dụng của Quý khách về những sản phẩm và dịch vụ đặc trưng nào cũng đều do Tecco Đồ Sơn Hotel & Spa quyết định và chấp nhận.

KHÔNG ĐẢM BẢO

Thông tin và tài liệu trong trang web này, bao gồm phần chữ, các biểu đồ, đường dẫn hoặc những mục khác – đều được cung cấp “với điều kiện”, “nếu có thể”. Tecco Đồ Sơn Hotel & Spa không đảm bảo tính thích hợp, tính đầy đủ hoặc tính hoàn toàn của những thông tin và tài liệu. Tecco Đồ Sơn Hotel & Spa không đưa ra bất kỳ thừa nhận và đảm bảo nào, bất kể là được tuyên bố rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn các đảm bảo về quyền sở hữu, không vi phạm, tính chất thương mại hay sự thích hợp cho một mục đích cụ thể nào liên quan đến sự tồn tại, tính chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy hay nội dung của trang web này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin và tài liệu được tải xuống từ trang web này bị nhiễm vi-rút máy tính.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Tecco Đồ Sơn Hotel & Spa sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng trang web này hoặc bất kỳ trang web có liên kết nào và sẽ không phải chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào bất kể là trực tiếp, ngẫu nhiên, cụ thể, gián tiếp, mang tính trừng phạt hoặc các thiệt hại mang tính hệ quả phát sinh từ việc quý vị truy cập, sử dụng hay không thể sử dụng trang web này hay các trang web liên kết, hoặc bất kỳ lỗi hay thiếu sót nào trong nội dung của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn các virus mà có thể ảnh hưởng đến thiết bị máy tính của quý vị hay bất kỳ tổn thất nào trong kinh doanh, lợi tức, dữ liệu hay việc sử dụng. Quý vị phải chịu mọi rủi ro về việc truy cập và sử dụng trang web này và các trang web liên kết cũng như nội dung của trang web. Điều khoản miễn trừ trách nhiệm này sẽ có hiệu lực theo luật quy định.

CUNG CẤP THÔNG TIN

Mọi thông tin Quý khách tự quyết định cung cấp cho Tecco Đồ Sơn Hotel & Spa thông qua trang web này sẽ thuộc quyền sử dụng của Tecco Đồ Sơn Hotel & Spa dưới mọi lý do, mọi ý tưởng, khái niệm, công nghệ hoặc kỹ thuật. Khi cung cấp dữ liệu của Quý khách cho trang web này, Quý khách thể hiện sự đồng ý việc sử dụng những dữ liệu đó. Tecco Đồ Sơn Hotel & Spa sẽ không chịu trách nhiệm về tính bảo mật hoặc tính riêng tư về thông tin mà Quý khách tự quyết định cung cấp thông qua trang web này.

2. Chính sách hoãn hủy

Trong trường hợp Quý khách muốn hủy yêu cầu đặt phòng thì phải thông báo cho Khách sạn bằng văn bản (Email) trước 07 ngày cho giai đoạn cuối tuần (thứ 6, thứ 7) và trước 05 ngày cho giai đoạn giữa tuần (chủ nhật đến thứ 5)

Nếu Quý khách hủy phòng trễ hơn hạn định hay hủy mà không báo trước theo như điều khoản nêu trên thì Quý khách sẽ phải thanh toán cho Khách sạn 50% tiền đặt cọc, hủy phòng sau 3 ngày 100% đặt cọc.

Việc thanh toán các chi phí hủy dịch vụ sẽ được thực hiện bằng Thông báo của Khách sạn có kèm fax hoặc email đặt phòng của Quý khách.